Sinds 2015 ben ik aangesloten bij het Netwerk Zin in Werk in Wageningen.
Met ons netwerk realiseren we letterlijk Zin in Werk en zorgen we dat uw medewerkers de organisatie laten schitteren. Hierbij kunt u rekenen op onze kernwaarden: persoonlijke betrokkenheid, creativiteit en integriteit. Zin in Werk biedt u de voordelen van zelfstandige en betrokken ondernemers in combinatie met de deskundigheid van ons netwerk als geheel. De professionele diversiteit binnen het netwerk zorgt voor de juiste mix van unieke kwaliteiten. Daarmee sluiten we graag aan op de specifieke behoeftes en voorkeuren van u, uw organisatie en uw medewerkers. In onderlinge samenwerking kunnen onze coaches en trainers, naast individuele trajecten ook teamtrajecten en geïntegreerde trajecten aanbieden, die passen bij wat u nodig heeft.

ONZE VISIE
Het coach en trainersnetwerk Zin in Werk wil ´zin´ in werk vertalen naar de praktijk van mensen en organisaties. Plezier en voldoening hebben in het werk, de betekenis ervan zien, de motivatie ervoor voelen, in een goede onderlinge verbinding met collega’s, vinden wij belangrijke factoren om zin in werk te ervaren en te behouden. Daar zet het netwerk haar unieke kwaliteiten voor in: diversiteit, flexibiliteit, creativiteit, inhoudelijke deskundigheid in ´zin´ in werk, en realiseren van ´zin´ in werk. Onze belangrijkste gezamenlijke waarden zijn betrouwbaarheid, creativiteit en integriteit. Een grote variatie van professionaliteit en een focus op kansen en mogelijkheden maakt het beeld compleet. Dwarsverbindingen tussen de verschillende trainers en coaches zijn mogelijk om naast individuele trajecten ook teamtrajecten te bieden om ´zin´in werk energie te laten geven in de organisatie.”

logo-zininwerk-nieuw-handtekening